reklama
wyświetleń: 100komentarzy: 0

Twój komitet wyborczy? To proste!

24-08-2018 11:15

Wybory samorządowe zostały ogłoszone na 21 października 2018r. Do poniedziałku 27 sierpnia 2018r. można zarejestrować komitety wyborcze. Jak to zrobić w gminie do 20 tys. mieszkańców? Podpowiadamy.

Pięcioro chętnych i bez podpisów. Najłatwiej zarejestrować komitet wyborczy wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców.

Zgodnie z wytycznymi PKW taki komitet wyborczy może utworzyć co najmniej pięciu obywateli mających prawo wybierania. Wystarczy, że złożą pisemne oświadczenie o utworzeniu komitetu z podaniem swoich imion i nazwisk, adresów zamieszkania oraz numerów PESEL.

Nie muszą zbierać podpisów obywateli popierających utworzenie takiego komitetu; nie muszą też stale zamieszkiwać w gminie, w której komitet zamierza zgłaszać kandydatów.

Ze swojego grona – popierających komitet trzeba wyłonić pełnomocnika wyborczego, który będzie jednocześnie pełnomocnikiem finansowym. Pełnomocnik ten nie może pełnić funkcji pełnomocnika wyborczego lub pełnomocnika finansowego w innym komitecie wyborczym; nie może też być funkcjonariuszem publicznym.

Komitet wyborczy o swoim utworzeniu zawiadamia komisarza wyborczego, właściwego ze względu na siedzibę komitetu. To obowiązek pełnomocnika wyborczego. Właściwy dla naszego regionu jest komisarz wyboczy w delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej.
Warto wiedzieć, że po wydaniu przez komisarza wyborczego postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców nie będą już dopuszczalne zmiany nazwy komitetu wyborczego.

Kluczowe jest podanie nazwy która musi rozpoczynać się od słów - Komitet Wyborczy Wyborców, a kolejno zawrzeć nazwę komitetu wyborczego oraz skrót – oba powinny wyraźnie odróżniać się od nazw i skrótów nazw innych komitetów wyborczych. Cała nazwa nie może być dłuższa niż 45 znaków łącznie ze spacjami. Na urzędowych obwieszczeniach i na karcie do głosowania umieszczony będzie skrót nazwy komitetu wyborczego

Zawiadomienie to musi być złożone w terminie do 55. dnia przed dniem wyborów, czyli najpóźniej w dniu 27 sierpnia w godzinach urzędowania komisarza wyborczego.

Dopiero od dnia wydania przez komisarza wyborczego postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego komitet wyborczy wyborców może wykonywać czynności wyborcze, w tym prowadzić agitację wyborcza, podejmować działania związane ze zgłaszaniem list kandydatów na radnych i kandydata na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), tj. np. zbierać podpisy poparcia, a także pozyskiwać i wydatkować środki finansowe, co jest dodatkowo uwarunkowane uprzednim otwarciem rachunku bankowego

Środki finansowe komitetu wyborczego wyborców mogą pochodzić wyłącznie z wpłat obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz kredytów bankowych zaciąganych wyłącznie na cele związane z wyborami.

Wydanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia stanowi także podstawę do otwarcia rachunku bankowego, dokonania wpisu do Rejestru Gospodarki Narodowej (REGON) oraz nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

Więcej informacj http://bielsko-biala.kbw.gov.pl

źródło: b. d.
dodał: MS 24-08-2018 11:15
drukuj artykuł Widzisz błąd? Zgłoś go


Komentarze (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin.

Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
Kontakt z redkacją