WYGRAŁA: Lilla Salachna-Brzoza

WYGRAŁA: Lilla Salachna-Brzoza
Miejscowość: Strumień
Wiek: 48
Kandyduje na: Rada Powiatowa

LISTA NR 25 MIEJSCE 2
Kontakt z redkacją