WYGRAŁA: Anna Grygierek

Miejscowość: Strumień
Wiek: 37
Kandyduje na: Burmistrz / Wójt
Komitet: KWW Anny Grygierek
Ostatni wpis na forum: brak

Anna Grygierek posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Prawa i Administracji. Posiada licencję państwową dla członków rad nadzorczych i zarządcy nieruchomości. Działalność samorządową rozpoczęła w 2002 roku w Radzie Powiatu Cieszyńskiego. Od 2006 roku pełni funkcję Burmistrza Strumienia.      Wybrane przedsięwzięcia zrealizo...

Zobacz pełny opis

Sławomir Rozmarynowski

Miejscowość: Strumień
Wiek: 39
Kandyduje na: Burmistrz / Wójt
Komitet: Komitet Wyborczy TM Zabytek
Kontakt z redkacją