To miejsce, w którym kandydat może wypowiedzieć się na dowolny temat, a użytkownik Portalu OX.PL skomentować jego wypowiedź.

Dziękuję za wsparcie i oddane glosy.

23-11-2014 00:18

komentarzy: 0

W moim wypadku, podobnie jak w kilku innych okręgach to kwestia kilku głosów zdecydowała o wyborze innego kandydata. Nie ma mowy o żadnej 'przegranej', pozostała za to wiara w sens podejmowanych działań i nadzieja na przyszłość. Co do obecnej sytuacji w naszym kraju powiem tylko: jestem przeciwna powtarzanym wyborom. Chyba nas na to nie stać. Ale każdego dnia budzimy się z nowymi nadziejami i obawami , dlatego życzę sobie i naszej ziemi oby na każdym kroku tych pierwszych było znacznie więcej. Chyba każdy z nas ma dość narzekania i walk. Pracować społecznie na rzecz drugiego człowieka można na wielu platformach i nie tylko z mandatem radnego. Wiedza to wszyscy, którzy faktycznie pracują społecznie (nie tylko plakatowo). Obecnie...odczuwamy niemal dosłownie bezsens utraconego czasu. Zabierzmy się do pracy i rozsądnych czynów. Chciejmy wierzyć, że jutro może być lepiej i to dzięki każdemu z nas. Dziękuję. Do usłyszenia. ps.Jeśli jeszcze gdzieś 'wisi' jakiś plakat czy ulotka (mimo, że jest na sprzątanie 30 dni), z góry dziękuję za pomoc przy 'sprzątaniu'. Będzie dobrze. Dajmy sobie i innym/nowym szansę.

Komentarze (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialność za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Zobacz regulamin.

Musisz się zalogować aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta ? Zarejestruj się i sprawdź co możesz zyskać.

Pozostałe dyskusje:

ALFRED BRUDNY - kandydat na Burmistrza w Skoczowie!

14-11-2014 00:22

komentarzy: 3

Alfred Brudny- kandydat na urząd Burmistrza w Skoczowie. Człowiek dla ludzi,

więcej

Potrzebny remont ulicy Frysztackiej

13-11-2014 21:54

komentarzy: 0

Coraz gorszy jest stan ulicy Hażlaskiej, która jest jedną z głównych ulic prowadzących od przejścia granicznego Cieszyn-Boguszowice w kierunku centrum Cieszyna. To także ulica, która prowadzi na jedno z największych osiedli w Cieszynie? os. Liburnia. Podjazd od ulicy Frysztackiej na Hażlaską jest w zimie bardzo utrudniony ? nieraz wręcz niemożliwy. Należałoby, oprócz nowej nawierzchni (stałe łatanie tylko pogarsza jej stan), również poszerzyć ulicę Hażlaską w górnym jej odcinku, gdzie jest wąsko i nie ma chodników, a bardzo często poruszają się po niej piesi i rowerzyści.

więcej

Potrzebny remont ulicy Hażlaskiej

13-11-2014 21:48

komentarzy: 0

Coraz gorszy jest stan ulicy Hażlaskiej, która jest jedną z głównych ulic prowadzących od przejścia granicznego Cieszyn-Boguszowice w kierunku centrum Cieszyna. To także ulica, która prowadzi na jedno z największych osiedli w Cieszynie? os. Liburnia. Podjazd od ulicy Frysztackiej na Hażlaską jest w zimie bardzo utrudniony ? nieraz wręcz niemożliwy. Należałoby, oprócz nowej nawierzchni (stałe łatanie tylko pogarsza jej stan), również poszerzyć ulicę Hażlaską w górnym jej odcinku, gdzie jest wąsko i nie ma chodników, a bardzo często poruszają się po niej piesi i rowerzyści.

więcej

Beata Branc-Gorgosz - kandydatka do Rady Miejskiej Skoczowa

13-11-2014 04:02

komentarzy: 1

Wiele spraw czeka jeszcze do wykonania (poza działaniami infrastrukturalnymi choćby prosta skrzynka ?skarg i uwag? mieszkańców, czy niegdyś proponowane obrady z sesji on-line). Konieczne jest dalsze pozyskiwanie środków unijnych z nowej perspektywy m.in. na działania infrastrukturalne czy rozwój rzemiosła. Temat ?kładki? pieszej na Wiśle, remontu mostu czy drugiej przeprawy przez Wisłę oraz remontu wałów jest dla mnie jak dla innych bardzo ważny, podobnie wykup terenów przez gminę w celu pozyskania terenu inwestycyjnego, którego nie mamy. Wspierać trzeba budowę hospicjum w mieście. Konieczne jest zakończenie remontu nasypu w przedszkolu przy ul. Południowej oraz remont i oświetlenie kolejnych ulic. Jestem za monitoringiem miejsc niebezpiecznych! w gminie. Istotne są ulgi podatkowe i szkolenia dla rodzimych przedsiębiorców ( aby była praca: stabilność: możliwości dla młodzieży). Jestem za wprowadzeniem w naszym mieście budżetu partycypacyjnego, w którym mieszkańcy! decydują o swojej okolicy. Rozbudowa terenu rekreacyjnego z kąpieliskiem na Górnym Borze; amfiteatr na wolnym powietrzu i miejsce do zorganizowania imprez masowych są ważne oczekiwane od lat! Zgłaszam i nazywam od dawna problemy ?po imieniu?. W sytuacji potrzeby niesienia pilnej pomocy nie waham się, czego dałam przykład np. poprzez rozpoczęcie akcji ?pomagamy Ukrainie?. Działając dotychczas w radzie ( komisja prawa i porządku, rewizyjna, oświaty, zdrowia i opieki społecznej)poznałam problemy dotykające nas każdego dnia, z których wiele udało nam się doprowadzić do pozytywnego rozstrzygnięcia. Nie obiecuję cudów. Obiecać mogę, że uczciwie zadbam o sprawy proste, nam potrzebne i możliwe do realizacji na poziomie naszej gminy. Wszystkim nam, naszemu krajowi w najbliższych dniach życzę powodzenia!

więcej

Potrzeba drogi łączącej Bobrek Wschód i Bobrek Zachód

12-11-2014 22:14

komentarzy: 0

Mieszkam na osiedlu Bobrek Wschód od początku jego powstania. Sąsiadujące z nami osiedle Bobrek Zachód jest, można powiedzieć, ?na wyciągnięcie ręki?. Jednak, aby dostać się z jednego osiedla na drugie, trzeba zejść najpierw w dół do ulicy Stawowej, a potem ulicą Kościuszki (na Bobrek Zachód) lub ulicą Barteczka (na Bobrek Wschód) z powrotem do góry. Sprawę komunikacji pieszej czy rowerowej między obydwoma Bobrkami, znakomicie usprawniłoby powstanie drogi dla pieszych i rowerów łączącej bezpośrednio obydwa osiedla. Byłoby to bardzo dobre udogodnienie dla mieszkańców, a przede wszystkim dużo bezpieczniejsze, w szczególności dla dzieci, pragnących skorzystać z placów zabaw, czy boisk znajdujących się na osiedlach. Również mieszkańcom Bobrku ? Wschód ułatwiłoby to drogę do kościoła, czy też do znajomych z sąsiedniego osiedla. Skądinąd wiem, że nieoficjalna ścieżka ?przez potoczek? cieszy się umiarkowaną popularnością ? jednak to rozwiązanie nie jest ani bezpieczne, ani wygodne ? choć znakomicie skracające drogę i czas. Przypominam sobie, że dyskusje wokół tej sprawy toczą się już ponad 20 lat, jednak drogi jak nie było, tak nie ma. Nie wiem, czy jest to problem kosztów, lub być może spraw własności gruntu, po którym rzeczona droga miałaby przebiegać. Sądzę jednak, że jest to jedna ze spraw, którą mogłaby się zająć przyszła Rada Miasta Cieszyna.

więcej

Remont ul. Frysztackiej powinien być priorytetem

11-11-2014 18:02

komentarzy: 0

Potrzeba remontu ul. Frysztackiej spotykała się od zawsze z uznaniem i akceptacją radnych i władz, ale jako priorytet pozostawała jedynie w sferze deklaracji werbalnych. W końcowym odcinku tej ulicy znajdują się zakłady produkujące chemię użytkową, co znacząco zwiększa jej obciążenie także transportem ciężkim. Dzieci i młodzież dojeżdżający do szkół i udający się w związku z tym na przystanki autobusowe, matki i babcie prowadzące dzieci do przedszkola wobec braku poboczy z niepokojem odczuwają zagrożenie swego bezpieczeństwa. Podobnym zagrożeniem, a także wielkim utrudnieniem ruchu jest znaczące zwężenie tej ulicy w odległości kilkudziesięciu metrów od skrzyżowania z ulicą Hażlaską. Mieszkańcy Marklowic bezskutecznie zabiegali o spotkania z kolejnymi starostami (Kożdoniem i Gluzą). Ich starania o te spotkania były cynicznie lekceważone a obietnicy spotkania po prostu nie dotrzymano. Interwencje postulujące remont ul. Frysztackiej obrosły w obszerna korespondencję, ale zestawienie dwóch odpowiedzi na moje interpelacje z kwietnia 2010 r. i maja 2014 r. obrazują z jaka ?powagą? i ?troską? Zarząd traktuje tak obywateli jak radnych. Fragment odpowiedzi na interpelację z kwietnia 2010 r.: ?W bieżącym roku planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia Wykonawcy dokumentacji technicznej dla przedmiotowego zadania. Następnie Zarząd Powiatu zabiegać będzie o środki finansowe zewnętrzne (krajowe lub Unii Europejskiej) aby możliwe było sfinansowanie przebudowy w latach następnych.? Fragment odpowiedzi na interpelację z maja 2014 r.: ?Odpowiadając na pytanie dotyczące realizacji informujemy, że w kwietniu br. Rozesłano zapytania ofertowe do 5 firm działających na terenie powiatów cieszyńskiego, bielskiego i katowickiego z czego ofertę złożyły 2 firmy. W dniu 19.05.2014 r. została podpisana umowa z Wykonawcą dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania ? firm a ML DESIGNE z Kończyc Małych. Termin wykonana dokumentacji projektowej określony został na dzień 15.05.2015 r. Przedmiotowa dokumentacja będzie stanowiła podstawę do uzyskania decyzji realizacyjnej. Następnie podejmowane będą działania mające na celu pozyskanie zewnętrznych środków finansowych, co będzie miało istotne znaczenie dla przeprowadzenia rzeczowej realizacji tej inwestycji.? Ludwik Kuboszek

więcej

Z doświadczeniem do powiatu

10-11-2014 22:19

komentarzy: 0

Edward Mazurek 67 lat, żonaty, ojciec trójki dzieci i dziadek trójki wnucząt. Absolwent Politechniki Krakowskiej, na Wydziale Budownictwa Lądowego. 1981 - 1984 studia w Niemczech. 1981-1982 nauka w Akademii Języka Niemieckiego. 1982-1984 podyplomowe studia zawodowe w Niemczech W trakcie swojej pracy zawodowej w Polsce zarządzał i kierował pracami przy budowie Huty Katowice oraz przy realizacji nowych wydziałów Uniwersytetu Śląskiego na ternie Sosnowca. Pełnił również funkcje kierownika na kontraktach budowlanych w Budapeszcie. 1985-1987 praca w firmach Niemieckich jako kierownik techniczny przy realizacji obiektów inwestycyjnych. 1987- 2013 realizacja budownictwa mieszkalnego na terenie Niemiec, jako projektant i dyrektor firmy budowlanej. Posiada predyspozycje i doświadczenie do zarządzania i kierowania dużym zespołem ludzi, planowania i projektowania nawet bardzo trudnych procesów inwestycyjnych oraz doświadczenie we współdziałaniu z urzędami i innymi jednostkami organizacyjnymi. Jest właścicielem gospodarstwa rolnego, uprawia ziemię dlatego bliskie są mu również tematy i problemy rolnictwa w Polsce. Wieloletnia praca na terenie Niemiec dała mu możliwość zaznajomienia się i poznani przepisów w zakresie prawa unijnego.

więcej

Spotkanie z kandydatami CIS w Cieszynie

10-11-2014 10:46

komentarzy: 0

Kandydat na Burmistrza: Ryszard Macura Kandydaci do Rady Miejskiej Cieszyna wg okręgów 1. Krzysztof Micek 3. Artur Płoskonka 4. Andrzej Szczurek 5. Andrzej Macura 6. Marek Dróżdż 8. Janina Cichomska 9. Stanisław Pońc 10. Bernadeta Fedorowska 11. Wiesław Kluz 13. Ryszard Milewski 14. Sebastian Kukuczka 15. Tadeusz Kraszewski 16. Krystian Kukuczka 18. Barbara Romanowska 19. Stefan Król 20. Andrzej Mleczko 21. Gabriela Fołta Alfabetyczna lista kandydatów do Rady Powiatu Cieszyńskiego w okręgu nr 1- Cieszyn: 1. Chmielowiec Anna 2. Fober Barbara 3. Habarta Włodzimierz 4. Kasztura Stanisław 5. Kuboszek Ludwik 6. Liwczak Maria 7. Macura Ryszard 8. Manowski Andrzej 9. Neścior Krzysztof 10. Praski Ireneusz 11. Tessar Marcela

więcej

Spotkania przedwyborcze (cdn.) z panem Alfredem Brudnym

10-11-2014 08:54

komentarzy: 4

Zapraszam ponownie na debaty z panem Alfredem Brudnym - kandydatem na Burmistrza Miasta Skoczów oraz z kandydatami na radnych w dniach: - 12.11.2014r. - godz. 17.00 - KS Beskid/ Pub na I piętrze - 13.11.2014 godz.15.00 - Rodzinny Piknik Przedwyborczy - Skoczów/Rynek - 14.11.2014 o godz. 15.30 Pierściec - OSP Do zobaczenia.

więcej
Kontakt z redkacją